Łódzkie Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Projekty Unijne

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"Daj sobie szansę-uwierz w siebie" to Projekt PO Kapitał Ludzki realizowany przez Fundację MaxiFootball, który został stworzony jako wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowania w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich. Projekt jest propozycją zajęć edukacyjno-sportowych, skierowanych do dwóch grup społecznych: osób niepełnosprawnych i dotkniętych problemem alkoholowym. Trudna sytuacja materialna oraz uwarunkowania społeczne i zdrowotne powodują, że kobiety i mężczyźni należący do wspomnianych środowisk mogą brykać się z niskim poziomem samooceny, obniżeniem własnych umiejętności i możliwości oraz brakiem motywacji do działania. Udział w przewidzianych zajęciach umożliwi uczestnikom rozwijanie własnych zainteresowań, poznawanie nowych obszarów, a także pozwali na odkrycie posiadanych talentów i uzdolnień. Inicjatywa ma w swoim założeniu przyczynić się również do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Głównym założeniem projektu jest, aby przez cztery miesiące w okresie czterech miesięcy kobiety i mężczyźni, pochodzący z wymienionych grup środowiskowych, uzyskali wymierne korzyści w jakości codziennego funkcjonowania za sprawą udziału w cyklu zajęć przeprowadzonych przez doświadczonych instruktorów i innych specjalistów m.in. ds. żywienia i równości szans. Miejscem realizacji projektu będzie pływalnia "Olimpijczyk" w Aleksandrowie Łódzkim przy ul.Bankowej, gdzie odbywać się będą zarówno zajęcia praktyczne jak i warsztaty teoretyczne. Zaprojektowane działania pozwolą osobom tym zdobyć ,wiedzę i umiejętności w nowych dla nich obszarach, a przede wszystkim spełnią funkcję terapeutyczną. Wszystkie podstawowe cele projektu są zgodne nie tylko z głównymi założeniami PO Kapitał Ludzki, ale także ze strategią rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2000-2015, dotyczącą warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy.

Fundacja MaxiFootball, projektodawca wspomnianej inicjatywy, będzie odpowiedzialna za zarządzanie Projektem, jego promocję, koordynację oraz monitoring wszystkich przeprowadzonych działań. Jako organizacja pozarządowa, która ma na celu propagowanie sportu i organizację wydarzeń sportowych w regionie, posiada wymagane doświadczenie oraz wykształcony personel, specjalizujący się w inicjatywach na rzecz aktywnej integracji. W marcu 2009 roku Fundacja zrealizowała w Aleksandrowie Łódzkim Projekt "Sport alternatywą dla wszystkich", który uzyskał wysokie oceny ze strony zarówno przedstawicieli Gminy, jak i Urzędu Marszałkowskiego oraz samych uczestników.

 Aktualności

Nasi partnerzy