Logo Maxifootball

Misja Fundacji

Naszą misja jest udzielanie wsparcia, budowanie wspólnych wartości i przeciwdziałanie wkluczeniom, aby nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

Fundacja tworzy i realizuje projekty zorientowane na szerzenie kultury fizycznej wraz ze zdrowym stylem życia i zwalczaniem dopingu w sporcie.

Filarem, na którym opiera się Fundacja jest szczególnie pomoc grupom wykluczonym, w tym sportsmenkom, osobom z niepełnosprawnościami, migrantom (również uchodźcom wojennym) oraz podmiotom aktywizacji społecznej.